Euro 6: hoe zit het nu echt?


De aankondiging van de nieuwe emissie-eisen van de EURO 6-norm zorgt voor veel onrust, vragen en onduidelijkheid. Dat de EURO 6 emissie-eisen vele malen strenger zijn dan de huidige eisen, is duidelijk. Maar hoe zit het nu precies? En is Volvo er al klaar voor? Een kleine update.

De nieuwe EURO 6-eisen in het kort

  • Aangescherpte grenswaarden voor emissieniveaus. Zowel de eisen voor NOx emissies als voor de deeltjes-emissie zijn aangescherpt. Niet alleen de hoeveelheid deeltjes wordt gemeten, maar ook de grootte van die deeltjes.
 De gewijzigde meetmethoden zijn veel strenger.
 Door de strengere eisen wereldwijd, worden de afwijkingen van diverse tests steeds kleiner en kunnen we spreken van een wereldwijd testprotocol.
  • COP = Conformity of Production.
 Voor de fabrikant zijn de marges waaraan de productie moet voldoen ten opzichte van typegoedkeuringswaarden, gewijzigd. Ook
 worden hogere eisen gesteld aan de emissies na enkele honderdduizenden kilometers. Emissies van trucks kunnen volgens wettelijk vastgelegde protocollen simpel worden gemeten met een mobiel meetsysteem. De emissies moeten op elk moment aan de gestelde grenswaarden voldoen.
  • Via een interface moet er een mogelijkheid zijn om de voertuiggegevens uit te lezen, zodat controlerende instanties gemakkelijk kunnen zien of emissiebeperkende systemen hun werk naar behoren doen.
  • Er moet een wettelijk vastgestelde minimum hoeveelheid informatie beschikbaar zijn voor derden.


Wetgeving
EURO 6 wordt vanaf 31 december 2012 verplicht voor nieuwe types en vanaf 31 december 2013 voor alle registraties. Verder wordt er gesproken over lokale initiatieven en milieuzones waarin EURO 6 verplicht zou zijn. Voor zover bij ons bekend is nog niets definitief en zijn dit slechts ideeën en discussiepunten. Uiteraard mengt Volvo Trucks zich in deze discussie teneinde duidelijkheid voor onze klanten te verkrijgen!

Subsidieregelingen
In Nederland wordt gesproken over een subsidieregeling voor EURO 6-voertuigen, maar details zijn (nog) niet bekend. In Duitsland is er vooralsnog geen voordeel op het MAUT-tarief.

De rol van Volvo
De zorg voor het milieu en brandstofefficiency hebben altijd prioriteit bij de productontwikkeling binnen Volvo Trucks. De huidige EURO 5-motoren hebben al zeer lage emissieniveaus en met de nieuwe EURO 6-eisen worden deze nog eens verder aangescherpt. Met onze technologie kunnen we dus zowel aan de emissie-eisen voldoen als aan de eisen ten aanzien van een laag verbruik.

De technologie
Volvo zal voor EURO 6 gebruik maken van SCR-technologie. Een volledig elektronisch geregeld brandstofsysteem met hoge druk injectoren zorgt voor een beperkte roetontwikkeling, een zo hoog mogelijk verbrandingsrendement en een zo laag mogelijk brandstofverbruik en CO2–uitstoot. Kortom, een zo klein mogelijke milieubelasting. Gevolg hiervan is dat de NOx-waarden in eerste instantie verhoogd worden, maar de inmiddels beproefde SCR-technologie verlaagt de NOx-emissie in het uitlaatsysteem. Een EGR-systeem (Exhaust Gas Recirculation = uitlaatgasrecirculatie) daarnaast, houdt de toch nog aanwezige hoeveelheid NOx en roetdeeltjes binnen de wettelijke normen. Tenslotte is een DPF-filter (Diesel Partikel Filter = roetfilter) noodzakelijk. Deze technologie is voor Volvo niet nieuw. In onze motoren voor grondverzetmateriaal en op onze motoren in de USA, worden deze technische oplossingen al met succes toegepast.

Beschikbaarheid
Gezien de complexiteit van de technologische oplossing en de daarbij behorende meerprijs, zien wij nog geen directe behoefte om nu al een EURO 6 motor te lanceren. Er is nog te veel onduidelijkheid over subsidies en toltarieven in diverse Europese landen, waardoor de business case zich moeilijk laat uitrekenen. Volvo houdt de marktontwikkelingen scherp in de gaten en wij zijn erop voorbereid om volgend jaar de EURO 6 motor te lanceren. Uiteraard houden we u op de hoogte!