Kennis van de weg

Veilig deelnemen in het verkeer is voor iedere vrachtwagenchauffeur van belang want het draagt bij aan de verkeersveiligheid. In de theorietraining ‘Kennis van de weg (U47)’ staan verkeerseducatie en -wetgeving, rijgedrag en kennis van verkeersregels centraal. De training telt mee in het kader van de nascholingsverplichting Code 95.

Veiligheid

Veiligheid is een van de kernwaarden van Volvo Trucks. Met onze baanbrekende innovaties streven we ernaar ongevallen te voorkomen en de kans op letsel te verkleinen. Dit doel kan niet worden bereikt zonder een grotere bewustwording van het rijgedrag, het vergroten van kennis van de geldende verkeersregels, het beter in kunnen schatten van risico’s om zo de verkeersveiligheid te vergroten. De training wordt uitgevoerd door de Volvo Trucks-chauffeurstrainers, dé experts op het gebied van veilig en zuinig rijden.

Details:

Cursustitel Kennis van de weg (U47)
Code 95 uren 7 uur
Tijden 8:15 - 16:00 uur
Cursusmethode     Theorietraining
Deelnemers Maximaal 16

Inhoud

  • Verkeerseducatie en -wetgeving
  • Gevaarherkenning
  • Gedrag op de weg
  • Bijzondere wegen en gebieden
  • Casestudy “Road to Safety”: persoonlijk leergesprek waarin dagelijkse praktijksituaties worden behandeld.

Voordelen

  • Bewustwording rijgedrag
  • Vergroten kennis verkeersregels
  • Vergroten kennis verkeersveiligheid
  • Beter in staat om risico’s in te schatten


De cursus: 'Kennis van de weg' is onderdeel van de opleiding voor 35 uren verplichte nascholing (code 95). Per chauffeur is jaarlijks € 100,- subsidie op de kosten voor Code 95 praktijktrainingen beschikbaar via het SOOB Subsidiepunt.

Interesse in deze training?

Boek een training