Nijwa Groep officieel Erkend duurzaam


Zowel als dienstverlener als werkgever zijn wij ons voortdurend bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben voor onze werk- en leefomgeving. Vandaar dat Nijwa Groep het predikaat Erkend Duurzaam met trots voert. Nijwa Groep streeft ernaar zo milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord mogelijk te werken. Dat we onszelf daar steeds in verbeteren, blijkt uit het feit dat we sinds 2012 een officieel Erkend Duurzaam autobedrijf zijn. Daarmee was Nijwa Groep een van de eerste truckdealers met dit predikaat.

Het certificaat Erkend Duurzaam maakt deel uit van een branche-breed duurzaamheidsprogramma en wordt uitgereikt door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit. IvDM neemt elk jaar een audit af waarin bijna 70 punten aan de orde komen voor duurzame verbetering op het gebied het gebied van algehele bedrijfsvoering, communicatie, financiën, personeel, dienstverlening en inkoop.

Enkele voorbeelden van de manier waarop wij maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in onze bedrijfsvoering hebben verankerd:

 • ISO 9001 en ISO 14001-certificaat
 • structurele afvalscheiding i.s.m. erkende inzamelaars
 • gedigitaliseerde facturering
 • gebruik van duurzame energie in alle vestigingen
 • gebruik van milieuvriendelijke alternatieve materialen in de werkplaats
 • keuze voor lokale toeleveranciers
 • aandacht voor alternatieve aandrijfsystemen en brandstoffen
 • stimulering duurzaam vervoer voor de eigen werknemers
 • uitvoering periodieke veiligheidsinspecties en stimulering gezondheid van onze werknemers
 • speciale aandacht voor oudere medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid
 • actief beleid t.a.v. het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • sponsoring van Stichting Overleven en diverse andere goede doelen, regionale verenigingen en evenementen